108

În situaţiile în care apare o imensă plăcere pură, sublimă şi care fiind perfect controlată este tocmai de aceea nesfârşită, tocmai prin intermediul ei va apare mereu şi mereu o extatică fericire divină care se reînnoieşte fără încetare....

107

Abia atunci când nu mai avem nimic de pierdut, dobândim în cele din urmă curajul de a risca în anumite direcţii care totodată sunt pentru noi profund transformatoare şi binefăcătoare....

106

Atât orice nouă transformare benefică pe care te hotărăşti să o realizezi cât şi fiecare nouă călătorie începe, cu un prim pas. Alegeţi începând de astăzi o transformare pe care aspiri să o generezi în universul tău lăuntric....

105

Ştiind că prin prezenţa în voi a SINELUI SUPREM (ATMAN) sunteţi fiecare nemuritori, nu trebuie să vă fie niciodată frică. Inapoi

104

Cum putem cunoaşte cel mai bine Voinţa lui DUMNEZEU Tatăl? Renunţând complet la voinţa noastră egotică. Procedând astfel aceasta se reflectă cu o mare claritate în şi prin fiinţa noastră. Alteori voinţa lui DUMNEZEU ne este revelată de cuvintele inspirate ale marilor...