Metoda de protecție pentru accesarea internetului

METODA DE PROTECȚIE PENTRU ACCESAREA INTERNETULUI a fost prezentată de profesorul de yoga Gregorian Bivolaru în cadrul conferințeicu titlul „Superficialitatea și tainele ei”. Vă oferim această metodă astfel cum ea a fost structurată:

De fiecare dată când deschidem un dispozitiv cu ajutorul căruia ne vom putea conecta la internet, realizăm de 3 ori Semnul Crucii în direcția lui și rostim:

„În numele Tatălui Ceresc, Dumnezeu, în numele Fiului Său Iisus și în numele Sfântului Duh, Amin!”

După ce am făcut Semnul Crucii și am spus formula specifică, vom rosti în continuare, următoarea invocație.

Invoc aici și acum, cu credință deplină, cu umilință și cu o speranță îndreptățită, manifestarea Omnipotenței Dumnezeiești ce anihilează imediat într-un mod total și necondiționat, pe întreaga durată a acestei acțiuni, orice influență diavolească, satanică, ce s-ar putea exercita în și prin acest instrument. Așa să-mi ajute Dumnezeu! Amin! Amin! Amin!

Această formulă exorcizantă va fi astfel rostită de 3 ori. În finalul fiecărei rostiri vom urmări să simțim o stare indescriptibilă de siguranță profundă și de protecție dumnezeiască specială.

Înainte de a ne conecta propriu zis la internet, vom consacra această acțiune lui Dumnezeu Tatăl

Dacă răspunsul dumnezeiesc este afirmativ, realizăm în continuare 3 binecuvântări, utilizând următoarea formulă:

Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, te implor cu umilință să binecuvântezi prin energia binecuvântării Tale Dumnezeiești această modalitate la care recurg și te implor să anihilezi într-un mod total și necondiționat, pe întreaga durată a acestei utilizări, orice influență malefică, diavolească, satanică, ce s-ar putea exercita datorită uneltirilor celui rău și viclean, revărsând asupra ei, prin mine, Grația Ta Supremă. Facă-se Voia Ta! Amin!”.