Biografie

„Coordonator al echipei de traduceri, aspirant și practicant Yoga.”

 

*****

 

1. Titlul conferinței susținute de Aghora Vidya în cadrul taberei Vira într-un prelung extaz 2023:

„Importanța spirituală a comuniunii profunde cu Regele Lumii din Shambala – mare înțelept, erou spiritual exemplar si totodată far călăuzitor pentru noi toți în această perioadă dificilă prin care trece umanitatea. Elemente inedite și experiențe personale recente ale mai multor cursanți din această școală spirituală”.

2. Exemplificarea spirituală:

„Starea specifică de extaz dumnezeiesc ce apare în fiinţa noastră prin identificarea profundă cu Regele Lumii din Shambala”.