Biografie

„Este cursant și instructor de yoga în cadrul Școlii noastre ezoterice.

A predat lecții în cadrul cursului de parapsihologie inițiat și susținut de Ghidul nostru spiritual Grieg.”

 

*****

 

1. Titlul conferinței susținute de Cristian Lemnaru în cadrul taberei Vira într-un prelung extaz 2023:

„Importanța și rolul nebănuit, extraordinar, al fosfenelor în evoluția noastră spirituală”.